Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 03 octombrie - Vineri 23 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 24 decembrie - Duminică 08 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Luni 09 ianuarie - Vineri 20 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 21 ianuarie - Duminică 12 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 13 februarie - Duminică 19 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 20 februarie - Vineri 14 aprilie 8 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 15 aprilie - Duminică 23 aprilie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 24 aprilie - Vineri 02 iunie 6 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară 
Luni 26 iunie - Vineri 14 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 15 iulie - Duminică 24 septembrie  10 săptămâni vacanță studenți
Joi 24 august - Duminică 03 septembrie  2 săptămâni sesiune restanțe
Structura specifică fiecărei facultăţi pentru anii de studii terminali, va fi transmisă de către facultăţi Direcției Generale Secretariat în vederea aprobării în Consiliul de administrație.
 
Perioadele de activitate şi concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2016 – 2017, corespunzătoare normei de bază sunt:
03 octombrie - 23 decembrie 12 săptămâni activitate didactică  
24 decembrie - 08 ianuarie 2 concediu 8 zile
09 ianuarie - 20 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică  
21 ianuarie - 12 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă  
13 februarie - 19 februarie 1 concediu 5 zile
20 februarie - 14 aprilie 8 săptămâni activitate didactică  
15 aprilie - 23 aprilie 1 concediu 4 zile
24 aprilie - 02 iunie 6 săptămâni activitate didactică  
03 iunie - 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară   
26 iunie - 21 iulie 4 săptămâni (practică + finalizare studii)  
22 iulie - 23 august  5 concediu 23 zile
24 august - 24 septembrie  5 săptămâni activitate didactică  

 

Conform cu OMECTS nr. 5559 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art. 1 alin. 3: „Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin  40 de zile lucrătoare”.
 
Zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute de Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 18 mai 2012 sunt:
  • 30 noiembrie 2016;
  • 1 decembrie 2016, 25 decembrie 2016 și 26 decembrie 2016;
  • 1 ianuarie 2017, 2 ianuarie 2017 şi 24 ianuarie 2017;
  • 16 aprilie 2017 și 17 aprilie 2017 (prima și a doua zi de Paște);
  • 4 iunie 2017 și 5 iunie 2017 (prima și a doua zi de Rusalii);
  • 15 august 2017.

 

Aprobată în ședința Senatului UDJG din data de 14 aprilie 2016