Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Pentru anii de studii II–VI de la învăţământul universitar, bursele de studiu se atribuie studenţilor integralişti (în toţi anii de studii), pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în anul universitar precedent, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate, indiferent de forma de finanţare.
În semestrul I nu se acordă burse de studiu studenţilor din anul I, ciclul I de studii universitare de licență. După semestrul I, în funcţie de rezultatele obţinute în urma sesiunii de examene din iarnă se vor acorda burse de studiu numai studenţilor integralişti, în ordinea descrescătoare a mediilor. Bursa se va acorda retroactiv pentru semestrul I și în continuare pentru semestrul al II-lea.
Dacă după semestrul I, studenții din anul I care au beneficiat de bursăsocială, au dobândit bursăde studiu, pentru semestrul I, vor primi doar diferența dintre cuantumul bursei de studiu și cea socială.
Dacă, după acordarea burselor mai rămâne un fond de burse nefolosit, acesta se  repartizează altor specializări şi ani de studii din cadrul aceleaşi facultăţi, pe baza hotărârii Consiliului facultății. Dacă şi după aceasta mai ramâne un fond disponibil, aceasta se pune la dispoziţia conducerii universităţii pentru a fi distribuit altor facultăţi sau pentru mărirea cuantumului bursei care trebuie să fie acelaşi pe întreaga Universitate.    
Consiliul facultăţii stabilește media minimă de la care se obţine bursa de studiu.
Studenţii ciclului al II-lea de studii universitare de master, indiferent de forma de finanţare, pot beneficia de burse de studiu, media minimă de acordare fiind 8,00 (opt). Bursele se revizuiesc în funcţie de rezultatele obţinute după fiecare sesiune de examene. Criteriile de acordare a acestor burse se stabilesc de Consiliile facultăţilor.
 Bursa de studiu se acordă pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de licenţă, diplomă sau disertație) potrivit planului de învăţământ şi structurii anului universitar 2012-2013, cu excepţia vacanţelor.
Bursa se acordă şi pe perioada vacanţelor, dacă studenţii bursieri sunt orfani de ambii părinţi, dacă provin din case de copii sau din plasament familial, ori dacă sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale, dacă suferă de diabet, boală malignă, sindrom de malabsorbţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boală imunologică, spondilită anchilozantă , reumatism articular acut , dacă sunt infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA. Certificatele medicale vor fi vizate de Cabinetul medical studenţesc.
 
Cuantumul bursei de studiu este de 300 LEI.