Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Bursele de performanță se acordă  în următoarele cazuri:
a. studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură;
b. studenţilor cu performanţe ştiinţifice; bursa de performanță se atribuie prin concurs;
c. studenţilor cu performanţe cultural artistice deosebite – bursa de performanţă artistică, şi studenților cu performanţe sportive – bursa de performanţă sportivă; aceste tipuri de burse se atribuite prin concurs.
 
Bursele de performanţă se acordă studenţilor integralişti (cu excepţia celor din anul I) care au rezultate deosebite la învăţătură şi au obţinut media ponderată anuală minimum 9 la sfârşitul anului precedent. Consiliul facultăţii poate ridica baremul mediei pentru obţinerea acestor burse.
 
Consiliul facultăţii atribuie bursele de performanţă în funcţie de performanţele studenţilor care depun dosare pentru obţinerea acestor burse şi de criteriile proprii ale facultăţii. Bursa de performanţă se poate acorda începând cu anul al II-lea de studiu pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs organizat de către facultate. Bursa de performanţă se acordă şi pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară pentru studenţi.
Cuantumul bursei de performanţă este de 500 LEI.