Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Cine poate participa?
  • Pot participa studenții înscriși într-o instituție de învățământ superior și la programe de studii care conduc la obținerea unei diplome recunoscute sau a unei alte calificări recunoscute de nivel terțiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul activităților de mobilitate pentru studii, studentul trebuie să fie înscris cel puțin în al doilea an de studii universitare. Pentru stagii, această condiție nu se aplică.
  • De asemenea, pot participa la stagiu de practică proaspeții absolvenți de învățământ superior. Proaspeții absolvenți trebuie să fie selectați de către instituția de învățământ superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu și trebuie să efectueze și să finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire.