UGAL

Acțiunea cheie 1
Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
Învățământ universitar – mobilități între țările Programului
Mobilitatea personalului didactic şi nedidactic pentru formare
 
Grantul Erasmus+

1. Bareme aplicabile pentru contribuţiile privind costurile de transport şi sprijin individual (subzistenţă)
Grantul Erasmus+, pentru mobilităţile personalului didactic şi nedidactic, pentru predare şi formare, se compune din:
 • Costul pentru transport
 • Sprijinul individual (subzistenţă)
1.1. Contribuție la costurile de transport
Distanța Suma
Între 10 și 99 km: 20 EUR per participant
Între 100 și 499 km: 180 EUR per participant
Între 500 și 1999 km: 275 EUR per participant
Între 2000 și 2999 km: 360 EUR per participant
Între 3000 și 3999 km: 530 EUR per participant
Între 4000 și 7999 km: 820 EUR per participant
8000 km sau mai mult: 1100 EUR per participant
Nota bene:
 • "distanţa de deplasare" reprezintă distanţa dintre locul de origine și locul de desfășurare al activităţii, în timp ce "suma" acoperă contribuţia pentru călătorie atât către, cât și de la locul de desfășurare (dus-întors);
 • pentru stabilirea distanţei de deplasare (o călătorie într-un singur sens), se va utiliza Calculatorul de distanţe, disponibil pe website-ul Comisiei, la http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

1.2. Sprijin individual (subzistenţă)
Mobilitatea personalului din ţările Programului (inclusiv persoanele însoţitoare)
Ţara gazdă Personalul din ţările Programului
Suma pe zi în EUR
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia 180
Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania 150
Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 140

Nota bene: suma pe zi se calculează astfel:
 • până la cea de a 14-a zi de activitate: suma pe zi per participant, așa cum se specifică în tabelul de mai sus;
 • între a 15-a zi și a 60-a zi de activitate: 70% din suma pe zi per participant, așa cum se specifică în tabelul de mai sus.
(Extras din ANEXA IV – Bareme aplicabile pentru contribuțiile la costurile pe număr de unități)

2. Durata mobilităţilor şi nivelul grantului Erasmus+
În conformitate cu finanțarea acordată Programului Erasmus+ KA103 al Universităţ “Dunărea de Jos” din Galaţi, pentru realizarea activităţilor de mobilitate tip Mobilităţi personal (ST; ST=STA-mobilităţi ale personalului didactic şi nedidactic pentru predare şi STT- mobilităţi ale personalului didactic şi nedidactic pentru formare), pentru anul academic 2018-2019, s-a estimat că grantul mediu/mobilitate ST are valoarea de 1025 EUR.
În acord cu această estimare şi cu condiţiile stipulate în Ghidul Programului Erasmus+ (Versiunea 2 (2018): 15/12/2017), se fac următoarele precizări privind durata mobilităţilor personalului:
 • durata activităţilor, pentru acțiunile de mobilitate a personalului pentru predare şi pentru formare să fie de maximum 5 zile, finanţate ca subzistenţă;
 • durata activităţilor ST trebuie să fie de minimum 2 zile (aceste 2 zile trebuie să fie consecutive), la care se pot adăuga maximum 2 zile destinate călătoriei (cu condiţia ca mobilitatea, inclusiv zilele destinate călătoriei, să nu depăşească 5 zile), numai dacă aceste zile sunt înainte de prima zi de activitate în străinătate și, respectiv, după ultima zi de activitate în străinătate, dacă acest lucru este relevant pentru durata efectivă a transportului.
 • zilele de activitate, atât pentru predare, cât şi pentru formare, este de preferat să fie zile lucrătoare consecutive (adică, perioada activităţilor nu trebuie să includă zilele de sâmbătă şi duminică). În cazul în care zilele de activitate nu sunt zile lucrătoare consecutive (adică, perioada activităţilor include zilele de sâmbătă şi duminică), zilele care nu sunt destinate activităţilor nu vor fi finanţate (zile grant zero);
 • numărul de zile necesare pentru desfăşurarea acțiunilor de mobilitate, adică între minimum 2 și maximum 5 zile, vor fi finanţate în funcţie de ţara gazdă;
 • sprijinul financiar pentru transport se va acorda în conformitate cu prevederile contractului de finanţare nr. 2018-1-RO01-KA103-048324, Anexa IV;
 • în cazul în care, sprijinul financiar pentru transport depăşeşte valoarea de 275 EUR (coloana 8), ajustarea grantul ST estimat/mobilitate, în valoare de 1025 EUR, se va face prin reducerea numărului de zile de activitate finanţate (se va reduce durata mobilităţii, dar nu mai puţin de 2 zile consecutive).
 
3. Exemple de calcul a granturilor pentru personalul didactic şi nedidactic, mobilităţi de formare (STT) cu o durată mai mică sau egală cu 5 zile
 
Grant STT = Subzistenţă + Transport
 
3.1. Exemplu de calcul al granturilor STT pentru o distanţă de deplasare între 500 și 1999 km
Pentru o mobilitate de formare de 5 zile a unui membru al personalului didactic şi nedidactic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, la o universitate din Foggia (Italia), se va aloca un grant de 1075 EUR.
 
Calculul este următorul:
Subzistenţă:
Conform Anexei IV, punctul 2 - Sprijin individual (subzistenţă), pentru Italia se va aloca suma de 160 EUR/zi pentru mobilităţile personalului.
Subzistenţa = 5 zile × 160 EUR/zi = 800 EUR
 
Transport:
Distanţa între Galaţi şi Foggia, calculată cu ajutorul calculatorului de distanţe al Comisiei Europene, este de 1100.81 km.
Conform Anexei IV, punctul 1 – Transport, pentru această distanţă se va aloca suma de 275 EUR (contribuţia la costurile de călătorie pentru dus şi întors).
 
Grant total STT = Subzistenţă + Transport = 800 + 275 = 1075 EUR
 
3.2. Exemplu de calcul al granturilor STT pentru o distanţă de deplasare între 2000 și 2999 km
Pentru o mobilitate de formare de 4 zile a unui membru al personalului didactic şi nedidactic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, la o universitate din Le Havre (Franţa), se va aloca un grant de 1000 EUR.
 
Calculul este următorul:
Subzistenţă:
Conform Anexei IV, punctul 2 - Sprijin individual (subzistenţă), pentru Franţa se va aloca suma de 160 EUR/zi pentru mobilităţile personalului.
Subzistenţa = 4 zile × 160 EUR/zi = 640 EUR
 
Transport:
Distanţa între Galaţi şi Le Havre, calculată cu ajutorul calculatorului de distanţe al Comisiei Europene, este de 2135.72 km.
Conform Anexei IV, punctul 1 – Transport, pentru această distanţă se va aloca suma de 360 EUR (contribuţia la costurile de călătorie pentru dus şi întors).
 
Grant total STT = Subzistenţă + Transport = 640 + 360 = 1000 EUR
 
 
3.3. Exemplu de calcul al granturilor STT pentru o distanţă de deplasare între 3000 și 3999 km
Pentru o mobilitate de predare de 3 zile a unui membru al personalului didactic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, la o universitate din Lisabona (Portugalia), se va aloca un grant de 1010 EUR.
 
Calculul este următorul:
Subzistenţă:
Conform Anexei IV, punctul 2 - Sprijin individual (subzistenţă), pentru Portugalia se va aloca suma de 160 EUR/zi pentru mobilităţile personalului.
Subzistenţa = 3 zile × 160 EUR/zi = 480 EUR
 
Transport:
Distanţa între Galaţi şi Lisabona (Lisbon), calculată cu ajutorul calculatorului de distanţe al Comisiei Europene, este de 3129.71 km.
Conform Anexei IV, punctul 1 – Transport, pentru această distanţă se va aloca suma de 530 EUR (contribuţia la costurile de călătorie pentru dus şi întors).
 
Grant total STT = Subzistenţă + Transport = 480 + 530 = 1010 EUR