UGAL

Cine poate participa
  • Pot participa membri ai personalului didactic şi nedidactic care lucrează într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program sau dintr-o țară parteneră, în baza unei invitaţii emise de organizaţia/instituţia gazdă.

Organizația gazdă trebuie să fie:
  • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord inter-instituțional cu partenerul gazdă dintr-o țară participantă la program, sau
  • orice organizație publică sau privată stabilită într-o țară participantă la program care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului.
De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
- întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
- un organism public la nivel local, regional sau național;
- un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
- un institut de cercetare;
- o fundație;
- școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
- o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
- un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare.

Locul (locurile) de desfășurare a activității de formare
  • Personalul didactic şi nedidactic trebuie să efectueze activitatea de mobilitate de formare în orice țară participantă la program sau într-o țară parteneră, diferită de țara organizației de trimitere și de țara de reședință a personalului.

Durata activității
  • Între 2 zile (5 zile în cazul țărilor partenere) și 2 luni, excluzând timpul de călătorie. În cazul mobilităților organizate între țările participante la program, cele 2 zile din perioada minimă trebuie să fie consecutive.
(pentru mai multe informaţii, vă rugăm să citiţi Erasmus+ Ghidul Programului - Versiunea 1 (2017): 20/10/2016)