UGAL

Cine poate participa
  • Pot participa membri ai personalului didactic care lucrează într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program sau dintr-o țară parteneră (inclusiv doctoranzii angajați) care au fost invitați să predea în cadrul unei instituții de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.
 
Organizații eligibile
  • Organizația gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord inter-instituțional cu partenerul de trimitere din țara participantă la program înainte de a se desfășura activitatea de mobilitate.
 
Locul (locurile) de desfășurare a activității de predare
  • Personalul didactic trebuie să efectueze activitatea de mobilitate în orice țară participantă la program sau într-o țară parteneră, diferită de țara organizației de trimitere și de țara de reședință a personalului.
 
Durata activității
  • Între 2 zile (5 zile în cazul țărilor partenere) și 2 luni, excluzând timpul de călătorie. În cazul mobilităților organizate între țările participante la program, cele 2 zile din perioada minimă trebuie să fie consecutive.
  • În toate cazurile, o activitate didactică trebuie să conțină minimum 8 ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de ședere, dacă este mai mică). Dacă mobilitatea are o durată mai mare de o săptămână, numărul minim de ore de predare pentru o săptămână incompletă trebuie să fie proporțională cu durata respectivei săptămâni.
(pentru mai multe informaţii, vă rugăm să citiţi Erasmus+ Ghidul Programului - Versiunea 1 (2017): 20/10/2016)