Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Serviciul Bibliotecă şi Editura Universităţii Şef serviciu: Mioara VONCILĂ
Tel: 0336 130 132
E-mail: mioara.voncila @ugal.ro
Biroul Bibiliotecă
Lenuţa URSACHI / Ligia PÎSLARU
Tel: 0336 130 134
E-mail: lenuta.ursachi @ugal.ro, ligia.pislaru @ugal.ro
Compartiment editorial şi copyright
Florina IRIMIA
Tel: 0336 130 139
E-mail: florina.irimia @ugal.ro
Compartiment multiplicare
Anişoara MORARU
Tel: 0336 130 139
E-mail: anisoara.moraru @ugal.ro