Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Direcţia Generală Economică, Investiții și Relaţii Internaţionale Director General: Cezar Ionuț BICHESCU
Tel: 0336 130 114
E-mail: cezar.bichescu @ugal.ro 
Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studențești
 
Director: Bogdan RODEANU
Tel: 0336 130 161
E-mail: bogdan.rodeanu @ugal.ro 
Direcţia Achiziții și Investiții Director: Marian DĂNĂILĂ
Tel: 0336 130 115
E-mail: marian.danaila @ugal.ro 
Serviciul Tehnic Universitate Șef serviciu: Doina PĂDUREANU
Tel: 0336 130 162
E-mail: doina.padurean @ugal.ro 
Direcţia Managemet Financiar-Contabil Director: Raluca VASILACHE
Tel: 0336 130 ….
E-mail: raluca.ochianu @ugal.ro
Serviciul Financiar
Şef Serviciu: Daria BORTNIC
Tel: 0336 130 122
E-mail: daria.bortnic @ugal.ro
Serviciul Contabilitate
Şef Serviciu: Marghioliţa BOŞNEAGĂ
Tel: 0336 130 112
E-mail: marghiolita.bosneaga @ugal.ro
Serviciul Relaţii Internaţionale şi Interinstituţionale
Şef Serviciu: Alina Daniela CAPĂT
Tel: 0336 130 262
E-mail: alina.capat @ugal.ro