UGAL

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Conf. dr. VÎRLĂNUȚĂ Florina Oana  – președintele comisiei Economie și Administrarea Afacerilor
2. Prof. dr. ing. AIORDĂCHIOAIE Dorel Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
3. Prof. dr. ȘARPE Ancuța Daniela Economie și Administrarea Afacerilor
4. Conf. dr. LUKACS Edit Economie și Administrarea Afacerilor
5. Lector dr. SAVU Cătălin Vasile Educație Fizică și Sport
6. Ș. l. dr. chim. MUREȘAN Alina Crina Inginerie
7. Conf. dr. DINICĂ Răzvan Istorie, Filosofie și Teologie
8. Lect. dr. ȘORCARU Daniela Elena Litere
9. Conf. dr. BĂLAN Gabriela Medicină și Farmacie
10. Conf. dr. ȘTEFĂNESCU Victorița Medicină și Farmacie
11. NICULCEA Adrian Valentin, student Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
12.  PLATON Cristina, studentă Economie și Administrarea Afacerilor