UGAL

Nr. crt. Numele și prenumele Facultatea
1. Mădălina CĂLMUC – președintele comisiei Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială
2. Prof. dr. IVAN Gheorghe Științe juridice, sociale și politice
3. Conf. dr. IOAN Tudor Arte
4. Conf. dr. ing. TUDORIE Cornelia Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
5. Prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin Inginerie
6. Prof. dr. ing. POPESCU Florin Inginerie
7. Ș. l. dr. ing. MEREUȚĂ Valentin Inginerie
8. Pr. Lector dr. PETROAIA Lucian Vasile Istorie, Filosofie și Teologie
9. Conf. dr. ȘTEFAN Claudia Simona Medicină și Farmacie
10. ENACHI Igor, student Educație Fizică și Sport
11. NICA Costel, student Inginerie
12. BĂNICĂ Adriana Maria, studentă Inginerie și Agronomie din Brăila
13. IANCU Andra, studentă Medicină și Farmacie
14. MIHALCIA Daniela, studentă Medicină și Farmacie
15. ONIȘOR Lucian Emanoil, student Medicină și Farmacie
16. BĂLAN Carolina, studentă Transfrontalieră
17. BODLEV Sergiu, student Liga Studenților din UDJG
18. IACOB Răzvan Mihail, student Societatea Studenților Mediciniști din Galați