Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

 

Nr. crt. Nume și prenume
1. Prof. univ. dr. ANTOFI Simona - preşedintele comisiei
2. Prof. univ. dr. GEORGESCU Lucian-Puiu
3. Conf. dr. MOISESCU Florentina
4. ŞERBĂNESCU Luiza – Cancelaria Senatului
5. NECHITA Iuliana – Cancelaria Senatului
6. ROTARU Daniela Mioara – Secretarul șef al universității