Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

 

Nr. crt. Nume și prenume
1. Prof. dr. Gheorghe Ivan - preşedintele comisiei
2. Prof. dr. Floriana Popescu - FLit
3. Prof. dr. Leontin Popescu - FIFT
4. Conf. dr. Ana Ștefănescu - FSJSP
5. Conf. dr. ing. Sorin Ciortan - FIng
6. Conf. dr. habil. George Enache - FIFT
7. Conf. dr. ing. Gabriel Popescu - FAN
8. Conf. dr. George Schin - FSJSP
9. Conf. dr. Doinița Vesa - FMF
10. Ş. l. dr. ing. Diana Gina Muscă (Anghelache) - FIAB
11. Student Sergiu Bodlev – FSJSP