UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 88 din 22 mai 2020


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 22 mai 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,


HOTĂRĂȘTE:Art. unic. Se aprobă Procedura pentru susținerea online a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I. (Anexă)

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU
 

Anexa Procedura pentru susținerea online a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I