UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 69 din 24 martie 2020


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,

Având în vedere:
Dispozițiile Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020, 
Evoluția situației epidemiologice naționale și internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, 
Rolul activ al anagajatorului Universitatea „Dunărea de Josˮ din Galaţi în efortul de adaptare şi de contribuţie directă la nevoile societăţii, care vizează interesul public general, 
Necesitatea redimensionării activității administrative a personalului didactic auxiliar și nedidactic al Universității „Dunărea de Jos” din Galați în contextul prevederilor art. 4 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020,
Art. 122, alin. (3) din Legea 53/2003 privind Codul muncii, 
 
Senatul universitar, în data de 24 martie 2020,


HOTĂRĂȘTE:Art. 1. În perioada 24 martie – 14 aprilie 2020, la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, activitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic se redimensionează, prin reducerea activității, însă cu asigurarea permanenței funcționale a fiecărei structuri administrative, permanența va fi planificată de către șeful ierarhic cu consultarea salariaților, în vederea aplicării prevederilor art. 4 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020.
 
Art. 2. În aplicarea art. 1 și conform art. 122, alin. (3) din Legea 53/2003 privind Codul muncii se vor acorda un număr de 15 zile libere plătite, care vor fi compensate cu ore suplimentare ce vor fi prestate de către salariați în următoarele 12 luni, conform planificărilor ce vor fi efectuate de către șeful ierarhic cu consultarea salariaților.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU