UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 141 din 7 octombrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 7 octombrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă cererea formulată de doamna șef lucrări ec. dr. ing. Papadatu Carmen Penelopi, cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (parțial dintr-o normă sau o normă), în regim de plata cu ora, la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, în semestrul II al anului universitar 2019-2020.

Art. 2. Se aprobă cererea formulată de doamna conf. dr. ing. Rîșnoveanu Luxița, cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (50% dintr-o normă), în regim de plata cu ora, la Academia de Studii Economice București, în anul universitar 2019-2020.

Art. 3. Se aprobă cererea formulată de domnul conf. dr. ing. Năstac Silviu-Marian, cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (maxim 86% dintr-o normă), în regim de plata cu ora, la Universitatea Transilvania din Brașov, în anul universitar 2019-2020.

Art. 4. Se aprobă cererea formulată de domnul pr. lector dr. Petroaia Lucian Vasile, cadru didactic titular la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (6 ore/săptămână în semestrul I și 4 ore/săptămână în semestrul II), în regim de plata cu ora, la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București, în anul universitar 2019-2020.

Art. 5. Se aprobă cererea formulată de domnul lector dr. Gheorghiu Aurelian, cadru didactic titular la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (10 ore/săptămână), în regim de plata cu ora, la Universitatea Danubius din Galați, în anul universitar 2019-2020.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU