UGAL

Senatul universitar
 
HOTĂRÂREA
nr. 98 din 6 septembrie 2019
 
Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 6 septembrie 2019,

 
HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art. unic. Se aprobă cererea formulată de domnul prof. dr. habil. Adrian Micu, cadru didactic titular la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de efectuare de activități didactice, în regim de plata cu ora (maxim o normă), în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în anul universitar 2019-2020.
 
Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU