UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 168/18.12.2014

 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 18.12.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă componenţa comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante de asistent, pe perioadă determinată, conform anexei. Concursul se desfăşoară în semestrul I al anului universitar 2014/2015, urmând ca posturile să fie ocupate începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2014/2015.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU
 

Anexă Comisiile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante de asistent, pe perioadă determinată