UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 165 / 02.12.2014

 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 2.12.2014,
 
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. 1.Se aprobăpropunerea Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, avizată de Consiliul de administraţie, de înfiinţare a programului de studii universitare de licenţă „Artă sacră”, domeniul „Arte vizuale, învăţământ cu frecvenţă.

Art. 2.Se aprobă planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de licenţă „Artă sacră”, domeniul „Arte vizuale, învăţământ cu frecvenţă, care va rula la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie.

Art. 3.Se aprobă cererea domnului prof. dr. Adrian Micu, cadru didactic titular la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, de afiliere, în calitate de conducător de doctorat, la Şcoala doctorală de ştiinţe socio-umane a IOSUD-UDJG.
 
  

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU