UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 164 / 25.11.2014

 
 Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 25.11.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu, acordarea titlului onorific de profesor emerit al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi doamnei prof. univ. dr. Milpomenia Georgescu.
Comisia pentru acordarea titlului onorific de profesor emerit al Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi are următoarea componență:

Preşedinte    
- Prof. univ. dr. ing. Lucian Georgescu, preşedintele SenatuluiUniversităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Membri:
- Conf. univ. dr. Jenică Crînganu, decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu,
- Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea, directorul Departamentului de chimie, fizică şi mediu al Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu,
- Prof. univ. dr. Rodica Dinică, de la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu,
- Conf. univ. dr. Cătălina Iticescu, de la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU