UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 163 / 24.11.2014

 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 24.11.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
  Art. unic. Se aprobă statele de funcţii şi acoperirea normelor vacante, pentru anul universitar 2014/2015, pentru departamentele Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, respectiv Departamentul de economie şi Departamentul de administrarea afacerilor.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU