UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 162 / 20.11.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 20.11.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă propunerea Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, avizată de Consiliul de administraţie, de înfiinţare a două programe de studii universitare de licenţă:
- „Electromecanică (în limba franceză)”, domeniul „Inginerie electrică, învăţământ cu frecvenţă,
- „Calculatoare (în limba franceză)”, domeniul „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, învăţământ cu frecvenţă.

Art. 2. Se aprobă planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă, care vor rula la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică:
- „Electromecanică (în limba franceză)”, domeniul „Inginerie electrică, învăţământ cu frecvenţă,
- „Calculatoare (în limba franceză)”, domeniul „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, învăţământ cu frecvenţă.

Art. 3. Se respinge, la propunerea Comisiei juridice şi de etică a Senatului universitar, contestaţia formulată de către petentul Corneliu Dumitriu, înregistrată la Registratura Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi sub nr. C11234 / 06.11.2014, iar la Cancelaria Senatului sub nr. 223 / 06.11.2014 / CS, împotriva Hotărârii Comisiei de etică universitară  pronunţată în dosarul nr. 20706 / 21.07.2014 şi înregistrată la UDJG sub nr. 34130 / 29.10.2014, iar la CEU sub nr. 167 / 29.10.2014, ca neîntemeiată.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU