UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 161 / 20.11.2014

 
 Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 20.11.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea autorizării funcţionării provizorii, de către ARACIS, a programului de studii universitare de licenţă „Arhitectură navală (în limba engleză)”, domeniul de licenţă „Arhitectură navală”, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea de Arhitectură Navală.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU