UGAL

Secretar debutant S (1 post) - 8h/zi - Direcția generală secretariat
Administrator patrimoniu IIIS (1 post) - 8h/zi - Serviciul relații internaționale și interinstituționale
Administrator financiar IIIS (1 post) - 8h/zi - Serviciul achiziții
Administrator patrimoniu IS (1 post) - 8h/zi - DFCTT
Inginer debutant - REFORM INPOLDE
Inginer debutant - REFORM MORAS
Administrator patrimoniu debutant S (1 post) - 8h/zi - Direcția DCCPS
Administrator patrimoniu debutant S (1 post) - 8h/zi - Departamentul SUAC
Administrator patrimoniu debutant S (1 post) - 8h/zi - Serviciul Achiziții
Inginer III S (1 post) - 8h/zi
Administrator financiar IS (1 post) - 8h/zi
Muncitor necalificat II (1 post) - 8h/zi - Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila
Laborant IA M (1 post) - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni)
Paznic (2 posturi) - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni)
Actor debutant S (1 post) - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni)
Secretar IS (1 post) - 8h/zi
Secretar debutant M (1 post) - 8h/zi
Administrator patrimoniu IS (1 post) - 8h/zi
Administrator patrimoniu debutant S (1 post) - 8h/zi