Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță


ACTIVITĂŢI TERMENE

Înscrierea candidaţilor

25 noiembrie – 11 ianuarie 2016

Aprobarea propunerilor de comisii de concurs de către Consiliul Facultății şi Senatul Universitar, afişarea acestora pe pagina web a instituţiei, transmiterea componenţei comisiilor de concurs către MENCS

Termen: 16 decembrie 2015

Verificarea dosarelor de concurs la Compartimentul juridic (eligibilitate conform Metodologiilor cadru din Universitatea “Dunărea de Jos”) şi emiterea avizului juridic

Termen: 12 ianuarie – 13 ianuarie 2016

Comunicarea avizului juridic către candidaţi

Termen: 13 ianuarie 2016

Transmiterea dosarelor la comisiile de concurs

Termen: 14 ianuarie 2016

Anunţarea locului, datei, orei de desfăşurare a probelor de concurs către candidaţii declaraţi eligibili

Termen: 19 ianuarie 2016

Stabilirea şi anunţarea către candidat a temei prelegerii (cu 48 de ore înainte de aceasta)

Începând cu 22 ianuarie 2016

Susţinerea probelor de concurs conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

 

26 ianuarie - 01 februarie 2016

Afişarea/Comunicarea rezultatelor concursului (în 24 de ore de la susținerea probelor)

Până la data de: 02 februarie 2016

Contestaţii

02 februarie – 08 februarie 2016

Analiză şi răspunsuri contestaţii

Termen: 09 februarie 2016

Avizul Consiliul facultăţii

Termen: 10 februarie 2016

Aprobarea Senatului cu privire la rezultatele concursurilor

Termen: 11 februarie 2016

Decizia de numire pe post semnată de Rector

Termen: 12 februarie 2016

Transmiterea raportului de concurs la MENCS

Termen: 12 februarie 2016