Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII RESURSE UMANE
SERVICIUL RESURSE UMANE 
 
CALENDARUL PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
 
ACTIVITĂŢI Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
Depunere referate evaluare în vederea promovării
04.01.2016 –
22.02.2016
01.04.2016 –
24.05.2016
01.07.2016 –
24.08.2016
01.10.2016 –
15.11.2016
Aprobare senat
23.02.2016 –
08.03.2016
25.05.2016 –
09.06.2016
25.08.2016 –
10.09.2016
15.11.2016 –
 30.11.2016
Examen promovare 22.03.2016 23.06.2016 23.09.2016 14.12.2016
Afișare rezultate 24.03.2016 24.06.2016 26.09.2016 19.12.2016
Depunere contestații 25.03.2016 27.06.2016 27.09.2016 20.12.2016
Soluționare contestații
28.03.2016 –
29.03.2016
28.06.2016 –
29.06.2016
28.09.2016 –
29.09.2016
21.12.2016 –
 22.12.2016
Afișare rezultate contestații 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 23.12.2016
Promovare 01.04.2016 01.07.2016 01.10.2016 01.01.2017
 
 Calendarul constiuie anexă la Decizia  358/05.03.2015