Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII RESURSE UMANE
SERVICIUL RESURSE UMANE 
 
CALENDARUL PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
 
  Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV
Depunere referate evaluare în vederea promovării 01.01.2015 –
 27.02.2015
01.04.2015 –
 23.05.2015
01.07.2015 –
 20.08.2015
01.10.2015 –
  11.11.2015
Aprobare senat 27.02.2015 –
 09.03.2015
23.05.2015 –
 08.06.2015
20.08.2015 –
 07.08.2015
11.11.2015 –
  27.11.2015
Examen promovare 23.03.2015 22.06.2015 21.09.2015 14.12.2015
Afișare rezultate 25.03.2015 24.06.2015 23.09.2015 16.12.2015
Depunere contestații 26.03.2015 25.06.2015 24.09.2015 17.12.2015
Soluționare contestații 27.03.2015 –
 30.03.2015
26.06.2015 –
 28.06.2015
25.09.2015 –
 28.09.2015
18.12.2015 –
  21.12.2015
Afișare rezultate contestații 31.03.2015 29.06.2015 29.09.2015 23.12.2015
Promovare 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016         
 
 
 Calendarul constiuie anexă la Decizia  358/05.03.2015