Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII RESURSE UMANE
SERVICIUL RESURSE UMANE 
 
CALENDARUL PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
 
 
 
 Calendarul constiuie anexă la Decizia  358/05.03.2015