UGAL

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII RESURSE UMANE
SERVICIUL RESURSE UMANE 
 
CALENDARUL PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
 
 
 
 Calendarul constiuie anexă la Decizia  358/05.03.2015