Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță


ACTIVITĂŢI TERMENE
Propuneri de la Facultăţi‚ însoţite de avizul Consiliului  facultăţii, pentru posturi vacante de asistent care vor fi scoase la concurs pe perioadă determinată  Termen: 16 martie - 27 martie 2015
Aprobare C.A. şi aprobare Senat universitar pentru scoatere la concurs a posturilor didactice pe perioada determinată Termen:  – 15 aprilie 2015
Anunţ în presa locală, precum și afişare pe site-ul UDJ a posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioada determinată   Termen: 04 mai 2015
Înscrierea candidaţilor Termen: 06 mai – 22 mai 2015
Aprobarea propunerilor de comisii de concurs de către Senatul universitar, afişarea acestora pe pagina web a instituţiei Termen: 06 mai – 15 mai 2015
Verificarea dosarelor de concurs la Compartimentul juridic (eligibilitate cf. Metodologiilor cadru şi UDJ, precum şi criteriilor specifice ale departamentelor / facultăţilor) şi emiterea avizului juridic Termen: 25 mai - 27 mai 2015
Comunicarea avizului juridic către candidaţi Termen: 28 mai 2015
Transmiterea dosarelor la comisiile de concurs Termen: 29 mai 2015
Anunţarea locului, datei, orei de desfăşurare a probelor de concurs către candidaţii declaraţi eligibili Termen: 01 iunie 2015
Stabilirea şi anunţarea către candidat a temei prelegerii cu 48 de ore înainte de aceasta Termen:  01iunie -03 iunie 2015
Susţinerea probelor de concurs şi întocmirea raportului asupra concursului, conform  Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată, a UDJ Termen:  03 iunie -12 iunie 2015
Finalizare referate şi rapoarte comisii de concurs Termen: 13 iunie 2015
Afişarea / Comunicarea rezultatelor concursului Termen: 15 iunie 2015
Contestaţii Termen:  15 iunie -19 iunie 2015
Analiză şi răspuns contestaţii Termen: 20 iunie 2015
Avizul Consiliul facultăţii Termen: 22 iunie 2015
Aprobarea Senatului cu privire la rezultatele concursurilor Şedinţă Senat : până la 26 iunie  2015
Decizia de numire pe post semnată de Rector 29 iunie  2015