Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Anunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele depuse pe Programul operational POCU
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții care au depus cereri de finanţare pe POCU, că pe perioada evaluării cererilor este posibil să  primească prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisiile de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte.
 
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucratoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.