Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Cele 39 de Unități de cercetare științifică / creație artistică organizate la nivel instituțional desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile fundamentale: Sțiințe inginerești, Matematică și științe ale naturii, Științe biologice și biomedicale, Științe umaniste și arte, Științe sociale și Știința sportului și educației fizice.
 
Direcțiile de cercetare abordate converg din strategia de cercetare a universității care vizează în principal:
  • creşterea rolului ştiinţei în societate;
  • creşterea contribuţiei la progresul cunoaşterii de frontieră;
  • creşterea competitivităţii prin inovare;
  • dezvoltarea unor unități de cercetare performante;
  • creșterea vizibilității grupurilor de cercetare;
  • concentrarea de resurse şi direcționarea cercetării în domenii care pot contribui la dezvoltarea regională și asigură competitivitate și obținerea de valoarea adăugată la nivel global. 
Activitățile laboratoarelor de cercetare arondate unităților de cercetare științifică / creație artistică, vizează dezvoltarea de tematici cu impact fundamental și aplicativ, în abordări integrative, multidisciplinare și interdisciplinare, în acord cu tematicile prioritare la nivel regional, național și internațional, care să asigure creșterea vizibilității și a competitivității. 
 
Unități de cercetare recunoscute la nivel de universitate
Metodologia pentru înființarea, acreditarea și ierarhizarea unităților de cercetare