UGAL

  • Posturi vacante
    • Referat aprobare concurs ocupare posturi vacante (doc)
    • Anunț concurs ocupare post cercetare (doc)
    • Anunț concurs ocupare posturi vacante ANCS JOBS (doc)
    • Cerere de inscriere la concurs (docx)
    • Declarație de disponibilitate (docx)
    • Cerere de angajare (doc)
  • Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
    • Anexa 1. Notă justificativă (doc)
    • Anexa 2. Borderou de notare eligibilitate (doc)
    • Anexa 3. Grilă de notare - interviu (doc)
    • Anexa 4. Proces verbal recrutare și selecție (doc)  
  • Metodologia internă pentru recrutarea și selecția personalului în vederea angajării în proiecte finanțate din fonduri de dezvoltare instituțională implementate în Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
    • Anexa 1. Cerere înființare posturi - FDI (docx)
    • Anexa 2. Proces verbal selecție dosare (docx)
    • Anexa 3. Borderou evaluare dosar (docx)
    • Anexa 4. Proces verbal final selecție - FDI (docx)
    • Formulat anunț concurs (docx)
    • Cerere de înscriere (docx)
    • Declarație de disponibilitate (docx)
  • Contract individual de muncă și anexe
    • Referat angajare echipă, norme şi tarife (doc)
    • Fişa postului (doc)
    • Referat modificare CIM (doc)
  • Plată salarii
    • Referat salarii (doc)
    • Foaie colectivă de prezență (doc)
    • Contribuții angajator (pdf)
* (.doc) sau (.docx) sunt formulare editabile online - se pot completa / imprima de pe site. Atenție! Datele NU se salvează!