UGAL

Premiul I și Medalia de Aur la Expoziţia Internaţională de Invenţii „Inventica 2019” au fost obținute de o echipă internațională de cercetători din România (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) și din Republica Moldova (Academia de Studii Economice Moldova), coordonată de prof. dr. Silvius Stanciu, prof. dr. Victor Romeo Ionescu și conf. dr. Valentin Marian Antohi de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Ediția a 23-a Expoziției Internaționale de Invenții „Inventica 2019” și a Conferinței Internaționale de Inventică, organizată de către Institutul National de Inventică Iași, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a avut loc la Iași, în perioada 26–28 iunie 2019. Scopul „Inventica 2019” este de a reuni universități, institute de cercetare, companii, asociații, inventatori și persoane interesate de domeniul inventicii, reprezentând o oportunitate de comunicare, diseminare a rezultatelor muncii de cercetare și inovarea cu potențiali utilizatori și publicul larg.

Activitatea de brevetare face parte din obiectivele proiectului „Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați”, Acronim „EXPERT", finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 14PFE/17.10.2018.