UGAL

În data de 23 mai 2018, ora 14.00, în sala D03, va fi organizat seminarul cu tema „Aspecte legale privind datele de cercetare. Noi ghiduri pentru cercetători și coordonatorii proiectelor”, susținut de Prof. dr. ing. habil. Mihaela Buciumeanu.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați - EXPERT (Cod proiect: 14PFE/17.10.2018),  Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare; Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI și se adresează cadrelor didactice, doctoranzilor, postdoctoranzilor și cercetătorilor din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.