UGAL

SC AGFD Tandarei SRL și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează în data de 16 aprilie 2019, în sala D12, începând cu ora 10.00, seminarul cu tema „Total Quality Management: principiile LEAN Management”, care se adresează studenților de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Inginerie și Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

 
Studenții vor avea oportunitatea audierii unor perspective practice ale modalităților în care se aplică principiile de managementul calității în condiţiile orientării spre client, cu asigurarea unor costuri minime, prevenirea risipei și cu implicarea întregului personal operativ.
 
Seminarul a primit sprijin din partea proiectului Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, acronim „EXPERT", finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr. 14PFE/17.10.2018.