UGAL

Invitația de participare se regăsește aici.
Formularul se regăsește aici.
Anunțul pentru anulare cerere de oferte se regăsește aici

Invitația de participare se regăsește aici.
Formularul se regăsește aici.
Anunțul de atribuire se regăsește aici.

Formularele sunt aici
Documentatia este aici


Invitația de participare și caietul de sarcini se pot descărca aici.
Formularele se pot descărca aici.

Documentatia este aici

Invitația de participare și caietul de sarcini se pot descărca aici.
Formularele sunt atașate aici.

Invitația de participare achiziție și Caietul de sarcini le aveți atașate aici
Formularele le regăsiți aici
Răspunsul la solicitarea de clarificări îl aveți atașat aici

Documentația se regăsește aici
Răspunsul la solicitarea de clarificare nr. 1, se regăsește aici
Răspunsul la solicitarea de clarificare nr. 2, se regăsește aici
Răspunsul la solicitarea de clarificare nr. 3, se regăsește aici