UGAL

Pe 29 iulie 2017 a încetat din viață, la vârsta de 79 ani, doamna profesoară Olga Mitoșeriu, un respectat și iubit membru al corpului profesoral de la Facultatea de Inginerie.
Absolventă a Facultății de Chimie din Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, promoția 1960, d-na Olga Mitoșeriu s-a dedicat după absolvire, cu multă dragoste și entuziasm, vieții universitare devenind asistent la Institutul Politehnic din Galați. A depus o serioasă și devotată activitate didactică și științifică, parcurgând toate treptele ierarhiei profesionale până la poziția de profesor universitar.

A fost prodecanul Facultății de Metalurgie și Știința Materialelor și timp de 10 ani șef de catedră la Catedra de Metalurgie extractivă și Tehnologia Materialelor. A publicat, ca unic autor sau împreună cu alți colegi chimiști, mecanici, metalurgi, un număr de 210 lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate și 10 cărți de specialitate în domeniul chimiei, cristalografiei, mediului și ingineriei suprafețelor.

A fost director de proiect sau membru în colective de cercetare la 52 de contracte/granturi din domeniile chimie și ingineria materialelor. În același timp, a instruit și educat numeroși studenți și doctoranzi în calitate de îndrumător de lucrări de diplomă și doctorat. A contribuit la creșterea vizibilității Universității „Dunărea de Jos” din Galați ca profesor invitat la Academia de Științe din Chișinău-R.Moldova (1991) și la Universităţile din Trento și Perugia (2000), prin Programul Socrates/ Erasmus cu Italia, 2001-2002 și Convenţia bilaterală Germania Kemnitz (2002-2004).

Doamnna profesoară Mitoșeriu Olga a fost membră a Academiei Oamenilor de Stiinţă din România și a Societății de Chimie din România. A fost distinsă pentru toată această prodigioasă activitate cu numeroase premii, diplome și medalii: diplome de onoare acordate de SIDEX SA Galaţi (1992) şi ICPPAM Galaţi (1995) pentru colaborare eficientă la soluţionarea problemelor de cercetare în domeniul Știinţei materialelor și medalia „Meritul pentru învăţământ”, clasa a II-a, acordată de Ministerul Invăţământului. Mai presus de toate, doamna prof. dr. chim Olga Mitoșeriu a fost un om printre oameni, un suflet deschis, o minte strălucită, un mentor și un model pentu toți cei care au cunoscut-o.

Prin încetarea din viață a doamnei profesoare Olga Mitoșeriu Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a pierdut un eminent profesor, iar comunitatea științifică un reputat specialist.

Dumnezeu să o ierte și să-i odihnească în pace sufletul bun și generos! O vom păstra mereu în amintire.

Colegii de la Facultatea de Inginerie