UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță - selecția seriei a doua a grupului țintă în cadrul proiectului "Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor" - ANTREPRENORDOC - contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847.

Anunț (.pdf)
Metodologie selecție (.pdf)
Anexe selecție (.docx)