UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procesul de recrutare și selecție personal în vederea participării la activitățile de implementare din cadrul proiectului: „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”, cod SMIS 2014+ / 123322, contract de finanțare nr. 253/2019.

Anunț selecție (.pdf)
Cerere de înscriere la concurs (.doc)
Declarație de disponibilitate (.doc)