UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, organizează selecţie în vederea angajării pentru postul de Expert contabil în cadru proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.

Anunț (.pdf)